Register Forget Password?
Home > V play News > Detail
ประกาศปิดปรับปรุงระบบเกมส์ 22/08/2017
share on facebook
    Untitled Document       
    

ประกาศปิดปรับปรุงระบบเกมส์

     ทีมงาน Move on ขอแจ้งให้ทราบว่า ทีมงานจะขอปิดระบบเกมส์เพื่อทำการปรับปรุง server  ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00 -10.00 น. เพื่อปรับปรุง server ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะมีผลทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ในวันและเวลาดังกล่าว ตามรายการด้านล่างนี้

ส่วนของ Server เกมส์ลูกค้าจะไม่สามารถ Login หรือเข้าเล่นเกมในเครือทั้ง 4 เกมได้

  • nostale Online
  • Digimon Master Online
  • Ghost Online
  • ACE Online

     ทีมงาน MOVE ON จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขออภัยในความไม่สะดวก และขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ที่เลือกใช้บริการของเรา ทีมงานจะมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า


COPYRIGHT © 2009 - 2012 ALL RIGHTS RESERVED BY MGAME CORP.   © MOVE ON (2012) CO.,LTD. ALL RIGHT RESERVED.
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player